Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)


Rydych yma: Cyrsiau > Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS)

Mae’r cwrs hwn i chi os oes gennych chi gyfrifoldebau dros gynllunio, trefnu, monitro, rheoli a gweinyddu grwpiau o staff e.e. rheolwr safle, neu os ydych chi’n ystyried hynny.

Trosolwg

Mae’n cynnwys yr holl ddeddfwriaeth berthnasol sy’n effeithio ar weithio’n ddiogel mewn diwydiannau adeiladu, adeiladwaith a pheirianneg sifil. Mae’n pwysleisio’r angen am asesiad risg yn y gweithle, gweithredu’r mesurau rheoli perthnasol a chyfathrebu digonol i gynnal diwylliant iechyd a diogelwch o fewn y gweithlu.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch chi’n gallu:

  • gweithredu’r holl ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch, lles ac amgylcheddol sy’n effeithio ar eich gwaith bob dydd
  • gweithredu canllawiau newydd ac arfer gorau’r diwydiant
  • datgan eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau mewn perthynas ag iechyd, diogelwch, lles a’r amgylchedd

Mae’r dystysgrif ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I barhau i fod wedi’ch ardystio yn y maes hwn, bydd angen i chi ddilyn cwrs atgoffa cyn y dyddiad dod i ben ar eich tystysgrif, fel arall bydd angen ail-gymryd y cwrs cyfan.