Amdanom ni


Yr ydych yma: Amdanom ni

Mae Grŵp Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Gogledd-orllewin Cymru yn sefydliad annibynnol nid er elw a ariennir sy’n ymrwymo i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu cost effeithiol i’w aelodau.
Mae’r grŵp yn cynnig disgownt ar hyfforddiant lleol, wedi’i negodi ar ran y grŵp gan Swyddog Hyfforddiant penodedig gyda darparwyr hyfforddiant lleol a argymhellir. Mae’r grŵp hefyd yn cynnig fforwm a bwrdd seinio ar gyfer trafod anghenion a phryderon lleol o fewn y diwydiant.

I gael gwybodaeth am gyllid CITB, cliciwch isod:

Grantiau a chyllid – CITB

Cyllid Coleg Menai

Busnes@LlandrilloMenai

Meet the Executive MembersChair
Mandy Evans

Alun Griffiths Construction
mandy.evans@alungriffiths.co.uk
Mandy Evans, Social Value and Sustainability Bid Writer for Alun Griffiths (Contractors) Ltd
North West Wales Contraction Training Group Chair
Been with Griffiths for nearly 6 years now, previoulsy working as their Public Liaison Officer for the North Wales region.

Treasurer
Aaron Williams

D R Williams (Felinwnda)
accounts@nwwctg.cymru

Executive Member
Mike Prichard

Anglesey Scaffolding
info@angleseyscaffolding.co.uk

Executive Member
Non Gibson

William Hughes Cyf
nonhughes@williamhughes.com

Executive Member Graham Williams

Executive Member
Graham Williams

D R Williams (Felinwnda)Cyf
graham@drwilliams.cymru

Executive Member
Huw James

GH James Cyf
huw@jamescyf.co.uk


Tania Edwards
TIR Construction
office@tirconstructionltd.co.uk