Ymuno


Yr ydych yma: Ymuno

Buddion

Ystyried dod yn aelod?

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau Grŵp eraill
 • Hawliau pleidleisio llawn mewn Cyfarfodydd Grŵp a phenderfyniadau polisi
 • Mynediad at gyrsiau hyfforddi’r Grŵp am gost is
 • Caniatâd i ddefnyddio Logo’r Grŵp ar lenyddiaeth a deunydd marchnata eich cwmni
 • Cyfle i gael mynediad at holl fentrau’r Grŵp a chymryd rhan ynddynt
 • Mynediad at gyllid CITB

Meini prawf

 • Bod yn rhan o’r diwydiant adeiladu yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy
 • Talu tanysgrifiad blynyddol a chymryd rhan mewn o leiaf un cyfarfod chwarterol
 • Cefnogi amcanion a chynllun busnes Grŵp Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Gogledd-orllewin Cymru
 • Cydymffurfio â Chyfansoddiad a Thelerau ac Amodau’r Grŵp
 • Cyfrannu at dargedau chwarterol a chynllun hyfforddi blynyddol y Grŵp

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â gto@nwwctg.cymru