Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Gogledd Orllewin Cymru

Amdanom Ni


Mae Grŵp Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Gogledd-orllewin Cymru yn sefydliad annibynnol nid er elw a ariennir sy’n ymrwymo i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu cost effeithiol i’w aelodau.
Mae’r grŵp yn cynnig disgownt ar hyfforddiant lleol, wedi’i negodi ar ran y grŵp gan Swyddog Hyfforddiant penodedig gyda darparwyr hyfforddiant lleol a argymhellir. Mae’r grŵp hefyd yn cynnig fforwm a bwrdd seinio ar gyfer trafod anghenion a phryderon lleol o fewn y diwydiant.


I gael gwybodaeth am gyllid CITB, cliciwch isod:

Grantiau a chyllid – CITB


Cyllid Coleg Menai

Busnes@LlandrilloMenai

Amdanom Ni