Gweithio yn uchel


Rydych yma: Cyrsiau > Gweithio yn uchel

Yn debyg i’n cwrs Gweithio yn Uchel sydd wedi’i achredu gan PASMA, mae’r hyfforddiant hwn yn galluogi’r rheiny sy’n cymryd rhan i gydymffurfio â chyfrifoldebau gweithwyr a amlinellir mewn rheoliadau iechyd a diogelwch.

Mae’r cwrs hwn yn bennaf yn trafod y rheoliadau sy’n gysylltiedig â gweithio yn uchel yn ogystal â’r pynciau canlynol:

  • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)
  • Ysgolion
  • Sgaffaldiau a Thyrrau
  • Platfformau Gweithio Symudol sy’n Codi (MEWPs)
  • Arwynebau bregus
  • Arferion diogel/anniogel
  • Mesurau diogelwch unigol ac ar y cyd

Hyfforddiant seiliedig ar theori, gyda gweithgareddau rhyngweithiol, fel cynhyrchu asesiad risg, ac arholiad i orffen.