Cyfarfod Hyfforddiant Grwp


Yr ydych yma: Newyddion > Cyfarfod Hyfforddiant Grwp

Diolch i Jordan & Dwynwen o National Grid UK am fynychu ein Cyfarfod Hyfforddiant Grŵp ddoe i drafod Prosiect VIP Eryri, roedd yn gyflwyniad diddorol iawn. Braf hefyd oedd gweld rhai wynebau newydd yn y cyfarfod. Diolch i bawb a fynychodd

Os hoffech ddysgu mwy am ein grŵp a’r manteision a all ddod i’ch busnes, cysylltwch â ni ar 07359 607153 neu e-bostiwch gto@nwwctg.cymru